Al vanaf € 0,99 per dag een AED    +    Meest complete AED oplossingen van NL    +    AED-plan op maat

FAQ

Waar staat AED voor?
Welke hartritmestoornis kan met een AED worden behandeld?
Wie mag een AED bedienen?
Moet je kunnen reanimeren als je een AED gebruikt?
Kan de gebruiker van een AED aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen?
Hoe weet ik of mijn AED betrouwbaar is?
Is de AED verplicht voor bedrijven?
Heeft een AED onderhoud nodig?
Kun je een AED gebruiken in geval van een verdrinking?


Waar staat AED voor?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een defibrillator wordt gebruikt om een hartritmestoornis te corrigeren door middel van een stroomstoot. Het apparaat wordt aan het slachtoffer bevestigd door middel van twee elektroden op de borst. De AED voert automatisch een analyse van het hart uit. Het apparaat beoordeelt of er sprake is van het soort stoornis dat door de AED kan worden uitgevoerd.

Wanneer sprake is van de stoornis ‘ventrikel fibrilleren’ kan deze vervolgens worden behandeld. Door middel van de AED kan een schok worden toegediend aan het slachtoffer (defibrilleren). Reanimatie moet voorafgaand aan het defibrilleren worden toegepast, zolang de AED nog niet ter plaatse is. Deze dient uitsluitend om de bloedcirculatie en zuurstofvoorziening op gang te houden, in afwachting van de ambulancedienst.

In geval van een normaal kloppend hart of elke andere soort hartritmestoornis wordt in principe geen schok geadviseerd.

Welke hartritmestoornis kan met een AED worden behandeld?

Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen. Het type stoornis dat met een AED kan worden behandeld, wordt ‘ventrikel fibrilleren’ genoemd. In de volksmond veelal aangeduid met het begrip ‘hartstilstand’, maar dit is misleidend. Het hart staat namelijk niet stil, maar beweegt ongecontroleerd. Gevolg van deze ongecontroleerde beweging van het hart is het ontbreken van effectieve pompslagen. Dit betekent dat er geen bloed meer door het lichaam wordt gepompt. Een slachtoffer met VF (ventrikel fibrilleren) raakt binnen enkele seconden bewusteloos. De ademhaling stopt. Als deze toestand niet binnen zes minuten wordt doorbroken door het toedienen van een schok, worden alle organen (inclusief de hersenen) onherstelbaar beschadigd. Ook het hart zal zeer beschadigd raken en volledig stil komen te staan. Een volledige hartstilstand is op te merken aan de vlakke lijn op het ECG: asystolie.

In onderscheiding van VF is er ook de hartritmestoornis AF. Deze afkorting staat voor ‘atrium fibrilleren’. De pompfunctie van het hart wordt hierbij eveneens verstoord, echter niet zodanig dat het slachtoffer buiten kennis raakt. Wel zijn AF-slachtoffers doorgaans veel vermoeider dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt AF alleen in het ziekenhuis hersteld. Dit gebeurt door gebruik te maken van AED-apparatuur die speciale functies bevat, die op standaard AED’s niet beschikbaar zijn. De patiënt ondergaat de schok onder narcose.

Wie mag een AED bedienen?

Iedereen die in een noodsituatie zijn naaste moet helpen, mag de AED gebruiken. Een cursus is niet verplicht. Wel helpt deze vaak om de angst voor het gebruik van een AED te overwinnen. Het kunnen bedienen van een AED kan in bedrijven deel uitmaken van het protocol voor bedrijfshulpverlening. In dat geval is het aan te bevelen het daadwerkelijke gebruik van een AED voor te bereiden door training en oefening in het hanteren van een AED.

Moet je kunnen reanimeren als je een AED gebruikt?

Het defibrilleren en reanimeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als met behulp van de AED een schok is toegediend waarna het hart weer normaal is gaan kloppen, dan moet het hart vervolgens worden ondersteund door reanimatie. Heeft de schok geen effect gehad, dan moet reanimatie worden toegepast om de bloedcirculatie op gang te houden.

De kans is groot dat het hart na een toegediende schok weer normaal gaat kloppen. Het zou dan ook jammer zijn als het ontbreken van kennis en vaardigheden rond AED-gebruik en reanimatie ertoe leidt dat mensen niet weten wat te doen in levensbedreigende situaties!

Kan de gebruiker van een AED aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen?

Het behandelen van een slachtoffer met een hartstilstand wordt beoordeeld als een noodsituatie. Iemand die eerste hulp verleent, doet zijn uiterste best om iemand te helpen, in afwachting van professionele hulp. Mocht daarbij wat misgaan, dan zal dat in Nederland niet worden aangemerkt als strafbaar handelen.

Het blijft desondanks van belang dat de kwaliteit van de eerste hulpverlening goed is. Dit betekent een goede voorbereiding van de mensen die eerste hulp moeten verlenen en evenzo een AED die aantoonbaar veilig is en voldoet aan de richtlijnen. Het slachtoffer heeft recht op een behandeling volgens de laatste medisch-wetenschappelijke inzichten.

Hoe weet ik of mijn AED betrouwbaar is?

In het algemeen is de AED een betrouwbaar instrument, dat alleen een schok geeft als er sprake is van VF. De AED voert een test uit, waarbij het ECG van het hart wordt gemeten en geanalyseerd.

Om uw AED betrouwbaar te laten blijven, is goed onderhoud onmisbaar. AED Service Nederland biedt een speciale onderhoudsservice, waardoor u altijd verzekerd bent van een grondige controle van uw AED-apparatuur. Hebt u vragen over uw AED? Wilt u advies? Neem dan contact op met de klantenservice voor een afspraak met een van onze monteurs.

Is de AED verplicht voor bedrijven?

Het beschikken over AED’s is voor bedrijven niet verplicht. In de ARBO-wet staat wel vermeld dat bedrijven moeten zorgen voor voldoende scholing en materiaal om hulpverlening mogelijk te maken. Met de komst van de AED krijgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) een geweldig hulpmiddel in handen, waarmee direct en effectief kan worden ingegrepen bij een hartstilstand. Wilt u een AED aanschaffen voor uw bedrijf? Vul dan het contactformulier in!

Heeft een AED onderhoud nodig?

Net als alle medische apparatuur heeft een AED onderhoud en controle nodig. AED Service Nederland voert daarom jaarlijks een onderhoudstest uit op uw AED en controleert of de batterij en elektroden nog in goede staat verkeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist. De test is van belang, omdat deze kan nagaan of de AED daadwerkelijk in staat is een schok af te geven en voldoende vermogen heeft om het hart te defibrilleren. Als gebruiker van een AED hoeft u geen onderhoud te verrichten. Dit onderhoud besteedt u geheel uit aan AED Service Nederland.

Wilt u een vrijblijvende offerte voor het onderhoud van uw AED? Neemt u dan contact met AED Service Nederland op. Of klikt u hier voor direct afsluiten van een onderhoudscontract.

Kun je een AED gebruiken in geval van een verdrinking?

Volgens het reanimatieprotocol start u met reanimatie en gebruikt u de AED wanneer het slachtoffer buiten bewustzijn is en niet meer ademt. Dat kan het geval zijn wanneer iemand (langdurig) onder water is geweest. Indien mogelijk wordt de huid licht droog gemaakt met bijvoorbeeld een handdoek op die plaatsen waar de elektroden worden geplaatst.