Al vanaf € 0,99 per dag een AED    +    Meest complete AED oplossingen van NL    +    AED-plan op maat

GOHR – Veiligheidsregio Gelderland zuid

Klant GHOR Gelderland-Zuid draagt bij aan een veilige regio waarin rampen en crisissen zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden.

Case GHOR Gelderland-Zuid zocht een partij die het onderhoud op hun zes AED’s kon verzorgen, zonder dat ze hierbij nog omkijken zouden hebben naar hun AED’s. In geval van nood moet de AED te gebruiken zijn. De uitdaging hierbij is dat de AED’s zich, afzonderlijk van elkaar, in een voertuig bevinden.

Oplossing AED Service Nederland neemt al het onderhoud uit handen. Van jaarlijkse controle op locatie, tot vervanging van batterij en elektroden. Hierbij hebben we vooral gekeken naar een zo compleet mogelijke onderhoud. Normaliter werkt AED Service Nederland zonder afspraak om de AED’s te onderhouden. Doordat de AED’s zich in rijdende voertuigen bevinden, verzamelen zij de AED’s op een afgesproken tijdstip en plaats. AED Service Nederland zorgt, door flexibele aanrijtijden, dat de AED’s tijdig worden onderhouden. Dit voor een optimale inzetbaarheid van de AED’s van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Pascal Hendriks, Veiligheidsregio Gelderland zuid